Voorontwerp bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving

Van 7 juni 2012 tot en met 4 juli 2012 ligt voor iedereen ter inzage het voorontwerp van het bestemmingsplan Park Berg en Bos e.o.
In het bestemmingsplan zijn de Julianatoren (en parkeerterrein) en AGOVV niet opgenomen. Hiervoor lopen eigen procedures.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u zowel schriftelijk als mondeling op het voorontwerp van het bestemmingsplan reageren. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘inspraakreactie op voorontwerp bestemmingsplan Park Berg en Bos e.o.’. Uw inspraakreactie moet door u ondertekend worden en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met mevrouw Kelderhuis, telefoonnummer (055) 580 24 38.

Het bestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze internetsite www.apeldoorn.nl/inzage.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. Het bestemmingsplan in elektronische vorm kunt u bekijken op de internetzuil in het stadhuis. Bij het Omgevingsloket in het stadhuis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn