Milieu

Veiligheid

Inspraak lokaties restafval containers in Berg en Bos

26 september 2019

September 2019

Door Otto Verkerke

De gemeente heeft op 5 september 2019 een lijst met voorgestelde lokaties voor nieuwe ondergrondse containers voor huishoudelijk afval (restafval) vrijgegeven voor inspraak. In onze wijk gaat dit over de volgende lokaties:

Lokatie BB062-Elzenlaan: Elzenlaan tegenover nummer 15;

Lokatie BB063-Callunalaan: Callunalaan (bij bestaande papier en PMD containers);

Lokatie BB064-Bosweg lokatie nr. BB064 : Hoek Bosweg / Genistalaan tegenover Bosweg nummer 90.

De gemeente heeft een aantal inloop bijeenkomsten georganiseerd waar u zich nader kunt laten informeren over de wijzigingen; voor onze wijk wordt dat georganiseerd in Orca aan de Germanenlaan 360 van 14.00 tot 17.00 uur. Zie ook details in bijgaande brochure: Nieuwsbrief inloopmiddagen recycleplan

Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 17 oktober 2019; nadere details vindt u onder de knop “lees meer” :

De vuilnisman verdwijnt…

9 juli 2019

Juli 2019

Door gemeente Apeldoorn/Otto Verkerke

Naar minder afval

Een groot deel van de stad Apeldoorn dat ten zuiden van de spoorlijn ligt, is dit voorjaar en eerder in 2018 overgegaan op de nieuwe manier van inzamelen. Noordelijke wijken en delen van de stad zijn in het najaar van 2019 aan de beurt. In een bijeenkomst voor wijkraden heeft de gemeente uitgelegd wat er gaat gebeuren en waarom; dit is samengevat in dit artikel. Daarbij hoort ook de volgende presentatie die u via deze link kan inzien: Presentatie weg met afval.

U wordt over deze wijzigingen uitgebreid geïnformeerd via nieuwsbrieven en via circulus-berkel.nl/minder-afval. Deze communicatie start zodra de planning rond is; begin september ontvangt u de eerste nieuwsbrief met een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. In Apeldoorn-Noord worden ongeveer 10 inloopbijeenkomsten georganiseerd in de tweede helft van september. Bij de eerste nieuwsbrief zit ook een planning, die per adres verschilt. 

Dweilen met de kraan open heeft geen zin!

22 februari 2014

Dweilen met de kraan open heeft geen zin!
Dat is de titel die wij meegegeven hebben aan een duurzaamheid project voor onze wijk. Bijna dagelijks worden wij allen geïnformeerd over het nut van energiebesparing en steeds verbeterde methoden voor alternatieve energie opwekking.
Ook de gemeente Apeldoorn gaat hieraan niet voorbij. Zij heeft zelfs een doelstelling geformuleerd om in 2020 een volledig energieneutrale gemeente te zijn. (Zie rapport “Routekaart Apeldoorn Energieneutraal 2020” ).
Dat heeft het bestuur van de wijkvereniging gestimuleerd om ook eens na te gaan hoe onze wijk daar zijn bijdrage in zou kunnen leveren. En wij menen daar een goede aanpak voor te hebben gevonden, die recht doet aan het specifieke karakter van onze wijk. Een wijk met bijna alleen vrijstaande huizen en individuele eigenaren die allemaal hun eigen keuzes voor energiegebruik en de daaraan verbonden kosten maken.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn